Polimeraz zincir reaksiyonu, canlıların genetik materyalinin enzimatik olarak çoğaltılmasıdır. PCR reaksiyonunda öncelikle üzerinde çalışılacak gen bölgesi tespit edilir. İstenilen gen bölgesini çoğaltmak için, o bölgeyi özel olarak tanıyacak uygun primerler dizayn edilmeli ve sentezlenmelidir. PCR reaksiyonundaki en önemli etkenler, DNA kopyasının çoğaltılmasını sağlayan denatürasyon, annealing ve uzama aşamalarıdır. PCR reaksiyonun başarısında, sentezlenen primerin gen bölgesini tanıma hassasiyeti, kullanılan polimeraz enziminin ve Mg2+ konsantrasyonu, gen bölgesi uzunluğu, PCR aşamalarındaki sıcaklıkların optimizasyonu gibi bir çok etken vardır. 

Projelerinizde sizi uğraştıran ve kesin sonuçlar alamadığınız zor örnekler için primer dizaynı ve PCR optimizasyonu vermekteyiz. 

 

Sosyal MedyaBM Yazılım Danış. ve Lab. Sis. Ltd. Sti.
A: Kızılırmak Mah. 1441 Cad.
Meva İş Merkezi NO:8/41 06510
Ankara – TÜRKİYE
T: +90 312 220 22 80 | +90 312 220 22 81
F: +90 312 220 22 89
bm@bmlabosis.com
Ticaret Sicil No: 195281